กิจกรรมกอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อาหารปิ้งย่างริมทาง กินแบบ สุดฟิน เลือกกินอย่างไร 19 ม.ค. 2563
กทม. ปูพรมตรวจตลาดทั่วกรุง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 21 ธ.ค. 2563
สรุปประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2563 ก้าวไปข้างหน้า สร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 18 ธ.ค. 2563
คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 16 ธ.ค. 2563
ส่งรักด้วยกระเช้าปีใหม่ เลือกให้ถูกใจ ยังไงเค้าก็รัก 8 ธ.ค. 2563
การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ 8 ธ.ค. 2563
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเฉพาะกิจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของกรุงเทพมหานคร 8 ธ.ค. 2563
จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง