Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
แผนการส่งเสริมความรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (Self- study)
สำนักงานเขต วันที่จัดอบรม เวลา สถานที่จัดอบรม หมายเลขโทรศัพท์ สมัครอบรม ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
คลองสาน - - - -
คลองสามวา - - - -
คลองเตย 1 ก.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตคลองเตย 0 2249 5532
คันนายาว 19 พ.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตคันนายาว 0 2379 9945
คันนายาว 16 ก.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตคันนายาว 0 2379 9945
คันนายาว 19 เม.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตคันนายาว 0 2379 9945
จตุจักร 29 ก.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตจตุจักร 0 2513 9947
จตุจักร 21 พ.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตจตุจักร 0 2513 9947
จอมทอง - - - -
ดอนเมือง 25 พ.ค. 2564 08:00-09:00 น. โรงเรียนประชาอุทิศ 0 2565 9407 ต่อ 5340-2
ดอนเมือง 19 มี.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตดอนเมือง 0 2565 9407 ต่อ 5340-2
ดินแดง - - - -
ดุสิต 25 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตดุสิต 0 2243 5311 ต่อ 5423
ตลิ่งชัน - - - -
ทวีวัฒนา - - - -
ทุ่งครุ 8 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตทุ่งครุ 0 2464 4393 ต่อ 5568-70
ทุ่งครุ 9 ก.ย. 2564 08:00-09:00 น. ห้องประชุม ชั้น 2 0 2464 4393 ต่อ 5568-70
ธนบุรี 2 เม.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตธนบุรี 0 2890 0624
ธนบุรี 31 มี.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตธนบุรี 0 2890 0624
ธนบุรี 1 เม.ย. 2564 09:00-10:00 น. ตลาดนัดวัดกระจับพินิจ 0 2890 0624
บางกอกน้อย 22 มี.ค. 2564 08:00-09:00 น. ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 0 2424 7880
บางกอกน้อย 28 มิ.ย. 2564 13:00-14:00 น. ห้องฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย 0 2424 7880
บางกอกใหญ่ 16 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 0 2868 2481
บางกอกใหญ่ 14 ก.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 0 2868 2481
บางกอกใหญ่ 18 ส.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 0 2868 2481
บางกะปิ 28 มิ.ย. 2564 09:00-10:00 น. ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกะปิ 0 2377 5494 ต่อ 5770-1
บางขุนเทียน 21 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตบางขุนเทียน 0 2415 0157
บางคอแหลม 25 ส.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตบางคอแหลม 0 2291 3843
บางคอแหลม 25 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ชั้น3 สำนักงานเขตบางคอแหลม 0 2291 3843
บางคอแหลม 14 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ชั้น3 สำนักงานเขตบางคอแหลม 0 2291 3843
บางคอแหลม 25 พ.ค. 2564 08:00-09:00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ชั้น3 สำนักงานเขตบางคอแหลม 0 2291 3843
บางซื่อ 11 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางซื่อ 0 2586 9982 ต่อ 6018
บางนา 29 เม.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตบางนา 0 2173 5253 ต่อ 6066-7
บางนา 26 มี.ค. 2564 08:00-09:00 น. ห้องประชุมสำนักงานเขตบางนา 0 2173 5253 ต่อ 6066-7
บางบอน - - - -
บางพลัด - - - -
บางรัก - - - -
บางเขน 9 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตบางเขน 0 2552 8062
บางแค 20 ก.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตบางเเค 0 2454 6001
บางแค 9 ก.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตบางเเค 0 2454 6001
บางแค 14 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตบางเเค 0 2454 6001
บางแค 16 ส.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตบางแค 0 2454 6001
บึงกุ่ม 25 มิ.ย. 2564 10:00-11:00 น. สำนักงานเขตบึงกุ่ม 0 2364 7385
บึงกุ่ม 27 ก.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตบึงกุ่ม 0 2364 7385
ปทุมวัน 23 มี.ค. 2564 08:00-09:00 น. ห้องประชุม สำนักงานเขตปทุมวัน 0 2214 1044
ปทุมวัน 12 มี.ค. 2564 08:00-09:00 น. ห้องประชุม สำนักงานเขตปทุมวัน 0 2214 1044
ปทุมวัน 22 มี.ค. 2564 08:00-09:00 น. ห้องประชุม สำนักงานเขตปทุมวัน 0 2214 1044
ประเวศ 16 ส.ค. 2564 10:00-11:00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตประเวศ 0 2328 7149 ต่อ 6368
ประเวศ 1 ก.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตประเวศ 0 2328 7149 ต่อ 6368
ป้อมปราบศัตรูพ่าย - - - -
พญาไท 8 เม.ย. 2564 08:00-09:00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพญาไท 0 2279 4141-3 ต่อ 6470
พระนคร - - - -
พระโขนง - - - -
ภาษีเจริญ 27 เม.ย. 2564 10:00-11:00 น. สำนักงานเขตภาษีเจริญ 0 2413 0565 ต่อ 6618
มีนบุรี 29 ก.ย. 2564 14:00-15:00 น. ห้องประชุม3 สำนักงานเขตมีนบุรี 0 2914 5834
มีนบุรี 28 ก.ค. 2564 08:00-09:00 น. ห้องประชุม3 สำนักงานเขตมีนบุรี 0 2914 5834
มีนบุรี 25 ส.ค. 2564 14:00-15:00 น. ห้องประชุม3 สำนักงานเขตมีนบุรี 0 2914 5834
ยานนาวา 24 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตยานนาวา 0 2294 2397
ยานนาวา 27 ส.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตยานนาวา 0 2294 2397
ยานนาวา 23 ก.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตยานนาวา 0 2294 2397
ยานนาวา 24 ก.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตยานนาวา 0 2294 2397
ราชเทวี 30 เม.ย. 2564 08:00-09:00 น. ชั้น5 สำนักงานเขตราชเทวี 0 2354 4214 ต่อ 6767-8
ราษฎร์บูรณะ - - - -
ลาดกระบัง - - - -
ลาดพร้าว 7 ก.ค. 2564 08:00-09:00 น. ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดพร้าว 0 2539 7773
ลาดพร้าว 19 ส.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตลาดพร้าว 0 2539 7773
ลาดพร้าว 31 ส.ค. 2564 10:00-11:00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดพร้าว 0 2539 7773
ลาดพร้าว 13 ก.ย. 2564 13:00-14:00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดพร้าว 0 2539 7773
วังทองหลาง 25 พ.ค. 2564 10:00-11:00 น. ห้องประชุมสำนักงานเขตวังทองหลาง 0 2538 5350 ต่อ 6968-71
วัฒนา - - - -
สวนหลวง 23 ก.ค. 2564 10:00-11:00 น. สำนักงานเขตสวนหลวง 0 2322 4668
สวนหลวง 25 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตสวนหลวง 0 2322 4668
สะพานสูง 21 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตสะพานสูง 0 2372 2918 ต่อ 7118-9
สะพานสูง 25 พ.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตสะพานสูง 0 2372 2918 ต่อ 7118-9
สัมพันธวงศ์ 8 ก.พ. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 0 2233 0846
สาทร - - - -
สายไหม 4 พ.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตสายไหม 0 2158 7366
สายไหม 21 มิ.ย. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตสายไหม 0 2158 7366
หนองจอก - - - -
หนองแขม - - - -
หลักสี่ - - - -
ห้วยขวาง 9 ก.ค. 2564 13:00-14:00 น. สำนักงานเขตห้วยขวาง 0 2276 9959
ห้วยขวาง 11 พ.ค. 2564 08:00-09:00 น. สำนักงานเขตห้วยขวาง 0 2276 9959
ห้วยขวาง 31 มี.ค. 2564 08:00-09:00 น. ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง 0 2276 9959