Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม
 วันที่ 31 มี.ค. 2567

มหกรรมงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯมหานคร

"ร่วมสร้างมหานครแห่งโอกาสและความเป็นธรรมเพื่อสุขภาวะ" วันที่ 31 มีนาคม 2567 กองสุขาภิบาลอา...


 วันที่ 29 มี.ค. 2567

การออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ

‘’ แหน่ะ! ชอบอ่ะ เเล้วมา คอยห่วงใยเธอชอบมาดูเเล รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง ...


 วันที่ 28 มี.ค. 2567

ตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการและคุณภาพอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ชาบู - ปิ้งย่าง) พื้นที่เขตลาดกระบัง

จะชาบู หรือ ปิ้งย่าง ก็กินได้อย่างสบายใจ เมื่ออาหารอร่อยมาพร้อมกับสุขลักษณะที่ดี ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกทม. ...


 วันที่ 27 มี.ค. 2567

ตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการและคุณภาพอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ชาบู - ปิ้งย่าง) พื้นที่เขตคันนายาว

จะชาบู หรือ ปิ้งย่าง ก็กินได้อย่างสบายใจ เมื่ออาหารอร่อยมาพร้อมกับสุขลักษณะที่ดี ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกทม. ...


 วันที่ 22 มี.ค. 2567

ตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการและคุณภาพอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ชาบู - ปิ้งย่าง) พื้นที่เขตคลองสาน

จะชาบู หรือ ปิ้งย่าง ก็กินได้อย่างสบายใจ เมื่ออาหารอร่อยมาพร้อมกับสุขลักษณะที่ดี ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกทม. ...


 วันที่ 22 มี.ค. 2567

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี บริเวณซอยแสนสุข พื้นที่เขตคลองเตย

street food สะอาดปลอดภัย ผู้บริโภคสุขใจ สุขภาพดี วันที่ 22 มีนาคม 2567 กองสุขาภิบาลอาหาร ...


 วันที่ 21 มี.ค. 2567

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี บริเวณถนนสวนลุม ประตู 5 เขตปทุมวัน

"ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างเมืองอาหารปลอดภัย" เพื่อพวกเราชาวกทม. วันที่ 21 มีนาคม 2567 กองสุขาภิบาลอาหาร ...


 วันที่ 20 มี.ค. 2567

ตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการและคุณภาพอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ชาบู - ปิ้งย่าง) พื้นที่เขตบางกะปิ

จะชาบู หรือ ปิ้งย่าง ก็กินได้อย่างสบายใจ เมื่ออาหารอร่อยมาพร้อมกับสุขลักษณะที่ดี ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกทม. ...


 วันที่ 19 มี.ค. 2567

รวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี เขตบางคอแหลมและบางขุนเทียน

กินดี สุขภาพดี ต้องกินอาหารที่ปลอดภัย ผู้ค้าปฏิบัติถูกหลักอนามัยได้มาตรฐานกทม. นะคะ วันที่ 19 ...


 วันที่ 18 มี.ค. 2567

ตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการและคุณภาพอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ชาบู - ปิ้งย่าง) พื้นที่เขตยานนาวา

จะชาบู หรือ ปิ้งย่าง ก็กินได้อย่างสบายใจ เมื่ออาหารอร่อยมาพร้อมกับสุขลักษณะที่ดี ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกทม. ...


 วันที่ 15 มี.ค. 2567

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี พื้นที่เขตธนบุรี

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย เราไหวอยู่แล้ว!! วันที่ 15 ...


 วันที่ 15 มี.ค. 2567

เสริมความรู้ เตรียมความพร้อมอาหารปลอดภัย ผู้ค้าใส่ใจ มอบอาหารสะอาด ปลอดภัยให้ผู้บริโภค

เสริมความรู้ เตรียมความพร้อมอาหารปลอดภัย ผู้ค้าใส่ใจ มอบอาหารสะอาด ปลอดภัยให้ผู้บริโภค วันที่ ...


 วันที่ 15 มี.ค. 2567

การออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ณ วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน

มีนาแล้ว...เมื่อไหร่เธอจะมีใจ แถมสาระความรู้ให้พร้อมของรางวัลมากมาย รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง ...


 วันที่ 14 มี.ค. 2567

ตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการและคุณภาพอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ชาบู - ปิ้งย่าง) พื้นที่เขตบางเขน

จะชาบู หรือ ปิ้งย่าง ก็กินได้อย่างสบายใจ เมื่ออาหารอร่อยมาพร้อมกับสุขลักษณะที่ดี ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกทม. ...


 วันที่ 13 มี.ค. 2567

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

สุขภาพที่ดีเริ่มต้นด้วยการกินอาหารที่สะอาดปลอดภัย ต้องไม่ลืมเลือก แผงลอยที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ...


 วันที่ 12 มี.ค. 2567

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

อาหารอร่อยถูกปาก ความสะอาดถูกหลักอนามัย ผู้ค้าใส่ใจปฏิบัติตามมาตรฐานแผงลอยฯกทม. วันที่ 12 ...


 วันที่ 12 มี.ค. 2567

ตรวจติดตาม กำกับ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety พื้นที่เขตบางขุนเทียน

จะชาบู หรือ ปิ้งย่าง ก็กินได้อย่างสบายใจ เมื่ออาหารอร่อยมาพร้อมกับสุขลักษณะที่ดี ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกทม. ...


 วันที่ 8 มี.ค. 2567

รถหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit For Food Safety) ตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ณ ลานกีฬาพัฒน์ 2 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

’รักสุขภาพให้ออกกำลังกาย อยากโดนรักตายให้มาหาเรา พร้อมให้บริการสาระความรู้และแจกของรางวัลมากมาย ...


 วันที่ 8 มี.ค. 2567

ตรวจติดตาม กำกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตพระนคร

"streetfood อร่อยถูกใจ อนามัยไม่ถูกลืม" กทม. ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ...


 วันที่ 7 มี.ค. 2567

ตรวจติดตาม กำกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตบางซื่อ

streetfood กทม. ทำถึง!! อร่อยจึ้ง! สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานกทม. วันที่ 7 มีนาคม 2567 กองสุขาภิบาลอาหาร ...