กิจกรรม
 วันที่ 22 ก.พ. 2564

กทม. กำชับเขตพื้นที่ติดต่อจังหวัดปทุมธานี เข้มการตรวจตลาดและรณรงค์มาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 22 ก.พ. 64 เวลา 15.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางวันทนีย์ วั... วันที่ 21 ธ.ค. 2563

กทม. ปูพรมตรวจตลาดทั่วกรุง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร ...


 วันที่ 9 ธ.ค. 2563

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (นางกนกรัตน์ พันธ์นรา) เป็นประธานการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ...


 วันที่ 8 ธ.ค. 2563

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเฉพาะกิจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้างบิ๊กซี สาขาราชดำริ เขตปทุมวัน

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางพีระยา สมชัยยานนท์ ...


 วันที่ 1 ธ.ค. 2563

พิธีเปิดป้ายโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และมอบป้ายรับรองเมนูชูสุขภาพ ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงอาหารปลอดภัย ...


 วันที่ 14 ส.ค. 2563

ผู้ประกอบการตลาดร่วมมือร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักอนามัยโดยกองสุขาภิบาลอาหารจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...


 วันที่ 5 ส.ค. 2563

กองสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์?? ตรวจประเมิน

สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร ...


 วันที่ 30 ก.ค. 2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในร้านอาหารตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อ

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพญาไท ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในร้านอาหารตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อ ...


 วันที่ 30 ก.ค. 2563

การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงของโรคและการปนเปื้อนสารพิษในอาหารและน้ำ

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสามวา ...


 วันที่ 23 ก.ค. 2563

ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร และสุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหาร

สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระนคร ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร ...


 วันที่ 22 ก.ค. 2563

รวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร และสุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหาร

สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระนคร ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร ...


 วันที่ 21 ก.ค. 2563

การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงของโรคและการปนเปื้อนสารพิษในอาหารและน้ำ

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ...


 วันที่ 17 ก.ค. 2563

สำนักอนามัยได้จัดประชุมแนวทางดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัยได้จัดประชุมแนวทางดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ...