Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม
 วันที่ 20 พ.ค. 2565

ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท (เซเว่นอีเลฟเว่น 4 แห่ง และแฟมมิลี่มาร์ท 1 แห่ง ) ในพื้นที่เขตพระโขนง

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระโขนง ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท ...


 วันที่ 19 พ.ค. 2565

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่เขตวัฒนา

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวัฒนา สุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ...


 วันที่ 19 พ.ค. 2565

ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท (เซเว่นอีเลฟเว่น 5 แห่ง ) ในพื้นที่เขตบางแค

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแค ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท ...


 วันที่ 19 พ.ค. 2565

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ...


 วันที่ 18 พ.ค. 2565

ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท (ซีเจ บาวคาเฟ่ และเซเว่นอีเลฟเว่น 4 แห่ง ) ในพื้นที่เขตบางเขน

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท ...


 วันที่ 18 พ.ค. 2565

ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการน้ำแข็งสำหรับบริโภค ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ...


 วันที่ 17 พ.ค. 2565

ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท (ซีเจ บาวคาเฟ่ Lotus’s go fresh 2 แห่ง และเซเว่นอีเลฟเว่น 2 แห่ง )

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดอนเมือง ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท ...


 วันที่ 17 พ.ค. 2565

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่เขตสาทร

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร สุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ...


 วันที่ 12 พ.ค. 2565

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย สุ่มตรวจสุขลักษณะ ...


 วันที่ 12 พ.ค. 2565

ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท ( เซเว่นอีเลฟเว่น 5 แห่ง ) ในพื้นที่เขตวัฒนา

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวัฒนา ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท ...


 วันที่ 11 พ.ค. 2565

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่เขตมีนบุรี

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตมีนบุรี สุ่มตรวจสุขลักษณะ ...


 วันที่ 10 พ.ค. 2565

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ในพื้นที่เขตประเวศ

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตประเวศ สุ่มตรวจสุขลัก...


 วันที่ 10 พ.ค. 2565

ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท ( Lotus’s go fresh ซีเล็ค จิฟฟี่ และเซเว่นอีเลฟเว่น 2 แห่ง ) ในพื้นที่มีนบุรี

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตมีนบุรี ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท ... วันที่ 9 พ.ค. 2565

ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการน้ำแข็งสำหรับบริโภคในพื้นที่เขตคลองสาน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสาน ...


 วันที่ 6 พ.ค. 2565

ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการน้ำแข็งสำหรับบริโภคในพื้นที่เขตบางรัก

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการน้ำแข็งสำหรับบริโภค ...


 วันที่ 5 พ.ค. 2565

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในสถานประกอบการอาหารพื้นที่เขตบางแค

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแค สุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ...


 วันที่ 3 พ.ค. 2565

ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท ( เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 5 แห่ง)

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวังทองหลาง ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท ...


 วันที่ 22 เม.ย. 2565

ตรวจสุขลักษณะของการฆ่า การชำแหละ และตรวจคุณภาพของเนื้อสัตว์ของโรงฆ่าไก่ จำนวน 8 ราย ในพื้นที่เขตวัฒนา

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะ ครั้งที่ 4/2565 นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ...


 วันที่ 13 เม.ย. 2565

ตรวจเข้มการปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting ในการจัดงาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ครั้งที่ 7” ทั้งมาตรการด้านสถานที่ ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน และการสุขาภิบาลอาหาร

วันที่ 13 เมษายน 2565 ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัย(นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์) ...