Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
เกี่ยวกับกอง

นโยบายความเป็นส่วนตัวความปลอดภัย

1 เราจะใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2 เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในรูปแบบที่ต้องเข้าผ่านรหัส

3 คุณเข้าใจดีว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์หรือแอพฯได้ คุณต้องรับผิดชอบในการส่งข้อมูลใดๆ ก็ตามด้วยตัวคุณเอง

4 สำหรับรหัสผ่านที่เราให้คุณ (หรือที่คุณเลือก) เพื่อเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์หรือแอพฯ นั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ เราขอให้คุณไม่เปิดเผยรหัสผ่านใหกับบุคคลใดๆ เราจะไม่ขอรหัสผ่านจากคุณ เว้นแต่เมื่อคุณต้องการ log-in เข้าสู่เว็บไซต์หรือ แอพฯ แล้วแต่กรณี

5 เราขอให้คุณดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยเช่นเลือกรหัสผ่านที่รัดกุมและรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงการออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณและปิดเว็บบราวเซอร์ของคุณเมื่อใช้บริการของเราเสร็จสิ้นในรูปแบบที่ใช้ร่วมกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1 ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์และแอพฯ นั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่สมาชิกในกลุ่มของเราซึ่งหมายรวมถึง บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เช่นผู้ให้บริการและที่ปรึกษาทางวิชาชีพเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา และข้อตกลงอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของเรา ตลอดจนสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของบริษัทในเครือ ผู้ใช้งานอื่นๆ ของเว็บไซต์หรือแอพฯ และอื่นๆ เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางด้านธุรกิจ (เช่น การซื้อ การขาย การเช่า การควบกิจการหรือการรวมกิจการหรือการได้มา การจำหน่ายหรือการจัดหาเงินทุนขององค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจใดๆ หรือทรัพย์สินขององค์กร) ที่เราเข้าไปเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรืออาจต้องเข้าไปเป็นคู่สัญญา

2 เราดำเนินธุรกิจในหลายประเทศและอาจต้องทำการจัดเก็บ ประมวลผลหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราวไปยังประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามนโยบายส่วนบุคคลและข้อกำหนดในการให้บริการ

3 เราจะปฏิบัติติตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้