ผลสอบหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

ปี

หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ (Class room)หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)

หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (Class room)

วันที่จัดอบรม : 3 มี.ค. 2564
สำนักงานเขตบางบอน

ประเภท : แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี
จำนวนผู้ผ่านการทดสอบ : 0 คน


หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (Self- study)