การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ประเภท เรื่อง วันเดือนปี
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 9 พ.ย. 2563
ผลการดำเนินงานรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 ผลการรับรองฯ ปี 2563 4 มี.ค. 2564
ตลาด 8 ต.ค. 2563
แผงลอย 8 ต.ค. 2563
ร้านอาหาร 8 ต.ค. 2563
ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท 8 ต.ค. 2563
ผลการดำเนินงานรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 ผลการรับรองฯ ปี2562 4 มี.ค. 2564
ตลาด 13 พ.ย. 2562
แผงลอย 13 พ.ย. 2562
ร้านอาหาร 13 พ.ย. 2562
ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท 13 พ.ย. 2562