Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 วันที่ 15 พ.ย. 2564

หลักสูตรผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว สื่อการสอนแบบวีดิทัศน์ (Video Clip) และสิ่งสนับสนุนส่งเสริมความรู้ฯ

เเนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว สื่อการสอนแบบวีดิทัศน์ ...


 วันที่ 2 พ.ย. 2564

ผ้ากันเปื้อนสำคัญแค่ไหน ทำไมจึงตัองห้ามคนทำอาหาร และคนเสริฟ...ใส่ผ้ากันเปื้อนเข้าห้องส้วม!

มาร่วมมือกันลดความเสี่ยงอาหารปนเปื้อน ด้วยการหลีกเลี่ยงสวมผ้ากันเปื้อนเข้าห้องส้วมกันนะคะ