Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
แผนการส่งเสริมความรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ (Online)
ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ ณ สานักงานเขตพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เท่านั้น
สำนักงานเขต วันที่จัดอบรม เวลา หมายเลขโทรศัพท์ สมัครอบรม ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
กองสุขาภิบาลอาหาร - - -
คลองสาน 11 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2863 1664
คลองสามวา 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2548 0325
คลองสามวา 22 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2548 0325
คลองสามวา 17 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2548 0325
คลองสามวา 10 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2548 0325
คลองเตย 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2249 5532
คลองเตย 10 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2249 5532
คันนายาว 9 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2379 9945
จตุจักร 17 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2513 9947
จตุจักร 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2513 9947
จตุจักร 22 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2513 9947
จตุจักร 18 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2513 9947
จอมทอง 26 เม.ย. 2566 08:00-12:00 น. 0 2427 6671
ดอนเมือง 26 เม.ย. 2566 08:00-12:00 น. 0 2565 9407 ต่อ 5340-2
ดอนเมือง 22 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2565 9407 ต่อ 5340-2
ดินแดง 9 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2246 8546
ดุสิต 9 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2243 5311 ต่อ 5423
ดุสิต 26 เม.ย. 2566 08:00-12:00 น. 0 2243 5311 ต่อ 5423
ดุสิต 17 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2243 5311 ต่อ 5423
ดุสิต 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2243 5311 ต่อ 5423
ตลิ่งชัน 8 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2882 7554
ตลิ่งชัน 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2882 7554
ทวีวัฒนา 22 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2441 4973 ต่อ 5520
ทวีวัฒนา 24 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2441 4973 ต่อ 5520
ทุ่งครุ 27 เม.ย. 2566 08:00-12:00 น. 0 2464 4393 ต่อ 5568-70
ธนบุรี 11 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2890 0624
บางกอกน้อย 11 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2424 7880
บางกอกน้อย 10 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2424 7880
บางกอกน้อย 8 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2424 7880
บางกอกใหญ่ 22 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2868 2481
บางกอกใหญ่ 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2868 2481
บางกะปิ 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2377 5494 ต่อ 5770-1
บางกะปิ 17 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2377 5494 ต่อ 5770-1
บางขุนเทียน 9 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2415 0157
บางขุนเทียน 17 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2415 0157
บางขุนเทียน 24 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2415 0157
บางขุนเทียน 16 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2415 0157
บางขุนเทียน 14 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2415 0157
บางคอแหลม 22 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2291 3843
บางคอแหลม 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2291 3843
บางซื่อ 24 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2586 9982 ต่อ 6018
บางซื่อ 18 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2586 9982 ต่อ 6018
บางนา 27 เม.ย. 2566 08:00-12:00 น. 0 2173 5253 ต่อ 6066-7
บางนา 22 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2173 5253 ต่อ 6066-7
บางนา 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2173 5253 ต่อ 6066-7
บางนา 3 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2173 5253 ต่อ 6066-7
บางบอน 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2450 3272 ต่อ 6133
บางบอน 10 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2450 3272 ต่อ 6133
บางบอน 17 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2450 3272 ต่อ 6133
บางบอน 27 เม.ย. 2566 08:00-12:00 น. 0 2450 3272 ต่อ 6133
บางพลัด 22 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2434 6371
บางรัก 10 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2235 9121 ต่อ 6213-5
บางรัก 18 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2235 9121 ต่อ 6213-5
บางรัก 10 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2235 9121 ต่อ 6213-5
บางรัก 22 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2235 9121 ต่อ 6213-5
บางรัก 24 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2235 9121 ต่อ 6213-5
บางรัก 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2235 9121 ต่อ 6213-5
บางรัก 8 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2235 9121 ต่อ 6213-5
บางรัก 14 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2235 9121 ต่อ 6213-5
บางรัก 3 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2235 9121 ต่อ 6213-5
บางรัก 9 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2235 9121 ต่อ 6213-5
บางรัก 28 เม.ย. 2566 08:00-12:00 น. 0 2235 9121 ต่อ 6213-5
บางเขน 22 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2552 8062
บางเขน 28 เม.ย. 2566 08:00-12:00 น. 0 2552 8062
บางแค 14 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2454 6001
บึงกุ่ม 27 เม.ย. 2566 08:00-12:00 น. 0 2364 7385
ปทุมวัน 3 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2214 1044
ปทุมวัน 10 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2214 1044
ปทุมวัน 9 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2214 1044
ปทุมวัน 8 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2214 1044
ปทุมวัน 13 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2214 1044
ประเวศ 22 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2328 7149 ต่อ 6368
ประเวศ 14 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2328 7149 ต่อ 6368
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 13 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2281 3965
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 14 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2281 3965
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2281 3965
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 17 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2281 3965
พญาไท 24 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2279 4141-3 ต่อ 6470
พระนคร 24 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2281 8921
พระโขนง 17 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2311 3538 ต่อ 6517
พระโขนง 16 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2311 3538 ต่อ 6517
พระโขนง 9 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2311 3538 ต่อ 6517
ภาษีเจริญ 10 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2413 0565 ต่อ 6618
มีนบุรี 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2914 5834
มีนบุรี 9 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2914 5834
ยานนาวา 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2294 2397
ยานนาวา 10 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2294 2397
ราชเทวี 8 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2354 4214 ต่อ 6767-8
ราษฎร์บูรณะ 27 เม.ย. 2566 08:00-12:00 น. 0 2428 4884 ต่อ 6818-20
ลาดกระบัง 8 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. ๐ ๒๓๒๖ ๙๐๐๘
ลาดพร้าว - - -
วังทองหลาง 3 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2538 5350 ต่อ 6968-71
วังทองหลาง 22 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2538 5350 ต่อ 6968-71
วัฒนา 10 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2381 3943
วัฒนา 24 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2381 3943
สวนหลวง 3 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2322 4668
สะพานสูง 17 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2372 2918 ต่อ 7118-9
สะพานสูง 22 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2372 2918 ต่อ 7118-9
สะพานสูง 29 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2372 2918 ต่อ 7118-9
สัมพันธวงศ์ 9 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2233 0846
สัมพันธวงศ์ 24 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2233 0846
สัมพันธวงศ์ 27 เม.ย. 2566 08:00-12:00 น. 0 2233 0846
สาทร 10 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2211 2627
สาทร 22 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2211 2627
สายไหม 10 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2158 7366
สายไหม 17 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2158 7366
สายไหม 28 เม.ย. 2566 08:00-12:00 น. 0 2158 7366
หนองจอก 10 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2543 1477
หนองแขม 24 มี.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2243 5311 ต่อ 5423
หนองแขม 28 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2243 5311 ต่อ 5423
หน่วยงานอื่นๆ - - -
หลักสี่ 28 ก.พ. 2566 08:00-12:00 น. 0 2576 1440
ห้วยขวาง 11 พ.ค. 2566 08:00-12:00 น. 0 2276 9959