Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจหาสารเคมีและจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) พร้อมทั้งแนะนำประชาชนยึดหลักปฏิบัติ 4 ส. 1 ร.

 วันที่ 2 ก.พ. 2567
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. กองสุขาภิบาลอาหารโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ นำโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต (นางสาวสุวดี ไพอนนท์)และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน?โดยการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการอาหารและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ประเภทผัก เช่น ปวยเล้ง คะน้า กวางตุ้ง พริกต่าง ๆ ประเภทอาหารพร้อมบริโภค เช่น ผัดหมี่ ต้มจับฉ่าย กาน่าฉ่าย ใบปอ และวัตถุดิบที่ใช้ประกอบปรุงอาหาร เช่น ปลิงทะเล หน่อไม้จีน กระเทียมดอง ปลาหมึกกรอบ เอ็นหมู เป็นต้น เพื่อตรวจหาสารเคมีและจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) พร้อมทั้งแนะนำประชาชนยึดหลักปฏิบัติ 4 ส. 1 ร. ดังนี้
1.เลือกซื้อของสด เช่น ผักสด ผลไม้สด เนื้อสัตว์สด
2.ทำให้สะอาด เช่น ล้างผัก ผลไม้ และวัตถุดิบที่สะอาด
3.ปรุงให้สุก โดยใช้อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป
4.หากทานอาหารไม่หมดควรเก็บใส่ตู้เย็น
และอีก 1 ร คือ เน้นรับประทานขณะร้อน
ที่สำคัญอย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และหากไปในที่ชุมชนควรสวมหน้ากากอนามัย ณ ซอยเยาวราช 6 (ชุมชนเล่งบ๊วยเอียะ) และตลาดเก่าเยาวราช ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีผู้แทนสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม