Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในสถานประกอบการอาหารพื้นที่เขตคลองสามวา

 วันที่ 31 ม.ค. 2567
แค่อร่อยไม่พอ แต่อาหารใน กทม. ต้องปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
? วันที่ 31 มกราคม 2567
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสามวาสุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร? ในสถานประกอบการอาหารพื้นที่เขตคลองสามวา ผ่าน Application BKK Food Safety
? ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกอาหารปลอดภัยโดยสังเกตป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสถานประกอบการอาหารมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม