Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอาหารประเภทเส้น เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนกรดเบนโซอิก (สารกันบูด) ณ ตลาดยิ่งรวย 76 ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

 วันที่ 8 พ.ค. 2566
?เช็คให้ชัวร์ ตรวจให้แน่ชัด สารพัดเส้น ต้องไม่พบสารกันบูด 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทุ่งครุ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารประเภทเส้น เช่น เส้นใหญ่สด เส้นขนมจีนสด เส้นเล็กสด เส้นหมี่สด วุ้นเส้นสด เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนกรดเบนโซอิก (สารกันบูด) ณ ตลาดยิ่งรวย 76 ทั้งนี้ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อาหารปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้บริโภคในการเลือกอาหารที่ปลอดภัย ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ??

รายละเอียดเพิ่มเติม