Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอาหารประเภทเส้น เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนกรดเบนโซอิก (สารกันบูด) ณ ตลาดใหม่จอมทองและตลาดบางปะกอก ในพื้นที่เขตจอมทองและราษฎร์บูรณะ

 วันที่ 3 พ.ค. 2566
ก๋วยเตี๋ยวหรือผัดไท เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ก็ต้องปลอดภัยจากสารกันบูด ?
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจอมทองและราษฎร์บูรณะ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารประเภทเส้น เช่น เส้นใหญ่สด เส้นขนมจีนสด เส้นเล็กสด เส้นหมี่สด วุ้นเส้นสด เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนกรดเบนโซอิก (สารกันบูด) ณ ตลาดใหม่จอมทองและตลาดบางปะกอก ทั้งนี้ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อาหารปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้บริโภคในการเลือกอาหารที่ปลอดภัย ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม