Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ

 วันที่ 8 มี.ค. 2566
"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง ?
วันที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ณ วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้นำรถหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit For Food Safety) มาให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ทางด้านเคมีเพื่อตรวจหา บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว และสารกันรา ?? ทางด้านจุลินทรีย์เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตประเวศ ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่จำหน่ายภายในงาน และในตลาดพัฒนาการ ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำตัวอย่างอาหารที่สงสัยว่าจะมีสารปนเปื้อนมาส่งตรวจวิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้ให้ความรู้ประชาชน และนักเรียนที่เข้าร่วมงาน ? ในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย ผ่านสื่อต่าง ๆ การตอบคำถามเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร ประชาสัมพันธ์เฟซบุ๊คกองสุขาภิบาลอาหาร และ แอพพลิเคชัน BKK Food safety ด้วยการกดติดตาม กดแชร์เพจ ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นดังกล่าว เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ต่างๆ จากกองสุขาภิบาลอาหาร เพื่อรับของที่ระลึกจากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม