Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายอะคริลิคสำหรับสแกน QR Code อาหารที่นี่ปลอดภัยได้มาตรฐาน กทม. จำนวน 22,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 วันที่ 31 ต.ค. 2565