Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนินงานยกระดับ Bangkok Street Food สู่มาตรฐานคุณภาพและความสะอาดระดับสากล

 วันที่ 3 ส.ค. 2565
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เป็นประธานการประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนินงานยกระดับ Bangkok Street Food สู่มาตรฐานคุณภาพและความสะอาดระดับสากล ร่วมกับผู้แทนหอการค้าไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สถาบันอาหาร) พร้อมด้วย ร.ผว.กทม. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) ร.ผว.กทม. (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ) ผู้แทนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และผู้แทนสำนักอนามัย โดย กองสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูธุรกิจบริการอาหารสตรีทฟู้ดของกรุงเทพมหานคร สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขลักษณะ สุขอนามัย รองรับการเปิดประเทศให้เกิดความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคไทยภายใต้มิติใหม่ (Next Normal) ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์
รายละเอียดเพิ่มเติม