Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ด่วน!! ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการกองสุขาภิบาลอาหาร ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่1-15 มีนาคม 2565) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>

 วันที่ 3 มี.ค. 2565