Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการกองสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้-28 กุมภาพันธ์ 2565)

 วันที่ 8 ก.พ. 2565