กิจกรรม

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเฉพาะกิจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้างบิ๊กซี สาขาราชดำริ เขตปทุมวัน

 วันที่ 8 ธ.ค. 2563
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางพีระยา สมชัยยานนท์
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร และผู้อำนวยการเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจเฉพาะกิจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของกรุงเทพมหานคร
ณ ห้างบิ๊กซี สาขาราชดำริ เขตปทุมวัน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยในปีใหม่นี้ได้เชิญชวน
ผู้ประกอบการให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการจัดกระเช้า
ลดการใช้พลาสติกเพื่อให้เป็น"กระเช้ารักคุณรักษ์โลก "(Health&Green Basket)
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จะมีการสุ่มตรวจการจัดและจำหน่ายกระเช้าฯ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่จะถึงนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม