Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 วันที่ 23 พ.ย. 2564