Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจสอบข้อร้องเรียน และตรวจเฝ้าระวังด้านสุขลักษณะ (กรณีสงสัยมีการจำหน่ายเนื้อปลอม)

 วันที่ 16 พ.ย. 2564

      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดินแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสงสัยมีการจำหน่ายเนื้อปลอม เนื่องจากผู้ร้องซื้อเนื้อวัวแต่พบว่าได้เนื้อหมูที่ถูกย้อมด้วยเลือดวัว จากร้านขายเนื้อ ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง

      เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าในวันดังกล่าวไม่มีการจำหน่ายเนื้อวัวสด และได้แนะนำผู้ค้า หากเจตนานำเนื้อหมูที่ถูกย้อมด้วยเลือดวัวและจำหน่ายเป็นเนื้อวัว ถือเป็นการผลิตหรือจำหน่ายอาหารปลอม มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท

     พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหาร และสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารแก่ผู้ค้าเพื่อเป็นการคุ้มครอง และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค


รายละเอียดเพิ่มเติม