กิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในร้านอาหารตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อ

 วันที่ 30 ก.ค. 2563
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพญาไท ??ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในร้านอาหารตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อ โดยได้แนะนำสุขลักษณะด้านสุขาภิบาลอาหาร พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ?????