Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารช่วงเทศกาลกินเจในซูเปอร์มาร์เก็ตพื้นที่เขตบึงกุ่ม

 วันที่ 8 ต.ค. 2564
กองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขตบึงกุ่ม ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารช่วงเทศกาลกินเจในซูเปอร์มาร์เก็ตพื้นที่เขตบึงกุ่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ
รายละเอียดเพิ่มเติม