Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

กิจกรรมตรวจเยี่ยมเสริมพลังและรณรงค์ "กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ มือสะอาด สุขภาพดี"

 วันที่ 6 ต.ค. 2564
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมเสริมพลังและรณรงค์ "กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ มือสะอาด สุขภาพดี" ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ศูนย์อาหารยิ่งเจริญพลาซ่า โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนกองสุขาภิบาลอาหารร่วมในงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการด้านอาหารให้มีพฤติกรรมในการปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะเกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกต้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม