Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ซอยเยาวราช 6 (อิสรานุภาพ)

 วันที่ 4 ต.ค. 2564
กองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ซอยเยาวราช 6 (อิสรานุภาพ)เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ
รายละเอียดเพิ่มเติม