Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 28 รายการ และพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน จำนวน 5 รายการ

 วันที่ 3 ส.ค. 2564