กิจกรรม

กองสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์?? ตรวจประเมิน

 วันที่ 5 ส.ค. 2563
สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์?? ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร และสุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหาร???? ในบริเวณย่านถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย