Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

การออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ณ วัดสระเกศ ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 วันที่ 7 มิ.ย. 2567
เข้าวัดก็หวังจะได้บุญ มองตาคุณก็หวังจะได้ใจ หน่วยตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง ” 
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ณ วัดสระเกศ ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยกองสุขาภิบาลอาหารได้นำรถหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit For Food Safety) มาให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ทางด้านเคมีเพื่อตรวจหา บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา รวมถึงทางด้านจุลินทรีย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร บริเวณร้านอาหารที่จำหน่ายภายในงาน ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำตัวอย่างอาหารที่สงสัยว่าจะมีสารปนเปื้อนมาส่งตรวจวิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้ให้ความรู้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย ผ่านสื่อต่าง ๆ และการตอบคำถามเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อรับของที่ระลึกจากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม