ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ
ประเภทสถานประกอบการ
จำนวน
1
ร้านอาหาร
13,249
ราย
2
ซูเปอร์มาร์เก็ต
253
ราย
3
มินิมาร์ท
3,656
ราย
4
ตลาดประเภท 1
133
ราย
5
ตลาดประเภท 2
256
ราย
6
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
จำนวนจุดผ่อนผัน
188
จุด
จำนวนแผงลอยจำหน่ายสินค้าฯ ทั้งหมด
7,168
ราย
     จำนวนแผงลอยจำหน่ายสินค้าสินค้าทั่วไป
5,178
ราย
     จำนวนแผงลอยจำหน่ายอาหาร
1,490
ราย
อัพเดทวันที่ 28 กันยายน 2561

ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการ ปีงบประมาณ 2561 แบ่งตามเขต