6 วิธี รับมือ เชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับคนขายอาหาร

Posted by Facebook

Infographic


คำแนะนำ

ที่ เรื่อง วัน/เดือน/ปี
1 คำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 13 เม.ย. 63
2 คำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับตลาด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10 เม.ย. 63
3 คำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับการจัดตั้งโรงทาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 7 เม.ย. 63
4 คําแนะนําด้านสุขอนามัยสําหรับซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 7 เม.ย. 63
5 คําแนะนําสําหรับการให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 7 เม.ย. 63
6 คําแนะนําสําหรับการให้บริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 7 เม.ย. 63